Արմատներ

Իջևանի տարածաշրջանի ավանդական երգեցիկ մշակույթը․ «Արմատներ»

Իջևանի շրջանը, և առհասարակ Տավուշը երբեք շատ երգեցիկ ազգագրական գոտի չի համարվել, բայց տասնամյակներ առաջ Կոնսերվատորիայի նախաձեռնած գիտարշավների ժամանակ ձայնագրվել են մի քանի տասնյակ նմուշներ, որոնք 2012թ. ամփոփվել են Կոնսերվատորիայի «Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ» մատենաշարի հատորներից մեկում, որը կազմել է այն ժամանակ դեռ ուսանող երաժշտագետ Անի Հակոբյանը։

Back to top button