Արմատներ

Աշուղ Սազայի․ հայ աշուղական մշակույթի «արժանավորը»․ «Արմատներ»

Ըստ աշուղագիտության դոկտոր Շավիղ Գրիգորյանի 2000 ավելի հայ աշուղների շարքում Սազային եթե ոչ առաջին, ապա անվերապահորեն 2-րդ տասնյակում է իր ստեղծագործության թեմատիկ և գաղափարական ընդգրկումներով:

Նրա մասին քիչ է գրվել, քիչ է խոսվել: Եվ դարձյալ ըստ Շավիղ Գրիգորյանի, եթե չլիներ Ջիվանին, գուցե Սազային իր ժամանակին և հետո որքան իր բնօրրանում էր հայտնի ու պաշտելի, նույնքան էլ ողջ Հայաստանում լիներ:

Back to top button