Ազգային արժեքներ

Հայկական տարազը երեկ և այսօր․ «Ազգային արժեքներ»

Մեր թվարկությունից առաջ 9-6-րդ դարերի հուշարձաններում պահպանվել են բնակչության զանազան շերտերի՝ բարձր խավ, զինվորականներ, քրմեր, հասարակ ժողովուրդ, տարազների պատկերներ: Տարազների հարուստ նյութ են մեզ տալիս գրավոր աղբյուրները: Տարազը պատմական տարբեր դարաշրջաններում զանազան երկրներին ու ժողովուրդներին բնորոշ հագուստն է՝ իր առանձնահատկություններով:

Back to top button