Արմատներ

Հայրենյաց սիրույն համար․ «Արմատներ»

Ազատությունը երբեք չի շնորհվիլ, նա կամ կխլվի քաջությունով կամ կվաստակվի ջանք ու ճիգով: Շնորհված ազատությունը, ինչպես և ժառանգություն ստացած փողը, շատ վատ գնահատվում է և շատ շուտ կորցվում է․ Պատկանյան։

Երբ հող հայրենին վտանգված է, նրա սիրույն, նրա փրկության համար քաջաց խմբեր են կազմվում ու գնում հերոսանալու: Զենքի շաչյունից երգեր են ծնվում ու դառնում մարտակոչ։

Back to top button