Մենք և մեր բառերը

Մայրենիի քերականությունը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Որ» և «որպեսզի»։
  • Միրուքս վկա։
  • Բագավանն ու Բագարանը։
Back to top button