Ձեր փաստաբանը

Կայուն և անվտանգ կլիմայի իրավունք․ «Ձեր փասղտաբանը»

Կլիմայի փոփոխության համատեքստում շատ է խոսվում մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին: Արդեն հայտարարվել է մի շարք երկրներում, որ ամենակարևոր իրավունքներից պետք է լինի կայուն ու անվտանգ կլիմայի իրավունքի իրացումն ու պաշտպանությունը:

Ի՞նչ իրավունքներ ունի մարդը կլիմայի փոփոխության համատեքստում։ Ի՞նչ միջազգային իրավական ակտեր կան, որոնք ուղղված են կլիմայի փոփոխության համատեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Կլիմայի փոփոխության կանխարգելմանն ուղղված ինչպիսի՞ օրենսդրական և ռազմավարական ակտեր կան, որոնք հաշվի են առնում մարդու իրավունքները։

Կլիմայի փոփոխության հետ կապված ինչպիսի՞ իրավական հետևանքներ կարող են լինել։ Զրույց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետ Հայրապետ Հակոբյանի հետ։

Back to top button