Ձեր փաստաբանը

Զինվորական ծառայության հետ կապված օրենսդրական բարեփոխումներ․ «Ձեր փաստաբանը»

Զինապարտության և զինվորական ծառայության հետ կապված վերջին օրենսդրական փոփոխություններով կարգավորվում են պարտադիր և պայմանագրային զինվորական ծառայության կազմակերպման և իրականացման, զինապարտների առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության, պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատումների և տարկետումների, զինվորական ծառայությունից արձակելու, զինծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամների և նրանց հավասարեցված անձանց իրավական և սոցիալական օրենսդրական երաշխիքները։

  • Արդյոք հնարավո՞ր է օրենսդրական հիմքերի վրա դնել «Ազգ-Բանակ» գաղափարախոսությունը՝ կյանքի կոչելով դրա շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը։
  • Ի՞նչ խնդիրների լուծմանն են ուղղված վերջին օրենսդրական փոփոխությունները։
  • Ինչպիսի՞ իրավական և սոցիալական երաշխիքներ են ակնկալվում:
  • Որքանո՞վ է փոխվող օրենսդրությունը համապատատխանում «Ազգ-բանակ» գաղափարախոսությանը։
  • Ինչպիսի՞ խնդիրներ են առկա զորակոչիկների առողջական վիճակի և փորձաքննության հետ կապված։
  • Ի՞նչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել. դրական, թե՞ բացասական։
  • Ո՞րն է ինստիտուցիոնալ լուծումը։
  • Որքանո՞վ է արդյունավետ օրենսդրական քաղաքականությունն այս համատեքստում։ Զրույց փաստաբան Նորայր Նորիկյանի հետ։
Back to top button