Արմատներ

Վասպուրականի երգեր Պետրոս Ալահայդոյանի հավաքածուից․ «Արմատներ»

Պետրոս Ալահայդոյանի անունը հայաստանյան երաժշտական իրականության մեջ հայտնի դարձավ առավելապես Բալուի անկրկնելի երգերի միջոցով, բայց միայն Բալուն և Բալվա բազմատեսակ ու բազմաժանր մի քանի տասնյակ երգերը չէին Ալահայդոյանի ուշադրության կենտրոնում, այլև Վասպուրականը, Տարոնը և Արևմտյան Հայաստանի այլ շրջաններ:

Անդրադարձ Վասպուրականի Հայոց Ձոր գավառի երգեցիկ նմուշներին Պետրոս Ալահայդոյանի հավաքածուից՝ ձայնագրված 1985թ.-ին Փարիզում, վանեցի Խաչատուր Ներսեսյանից:

Back to top button