Մենք և մեր բառերը

Մեր բառերի հնչյունական կազմը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Թվականների սխալաձևերը։
  • Օղի, գինի, մաճառ և արաղ։
  • Երևանի «Ղանթարը»։
Back to top button