Մենք և մեր բառերը

Հիվանդություններից «մալարիայի» մասին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ոչ միան ․․․ այլև, այլ նաև։
  • Որպեսզի, որ, որպիսի։
  • «Ակներ» տեղանվան մասին
Back to top button