Մենք և մեր բառերը

Գրաբարում քաջքն ու սատանան․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Հեծելազորն ու այրուձին։
  • Փողոցներն ու հրապարակները՝ ըստ Լեզվի կոմիտեի։
  • «Սյունիք» տեղանվան ստուգաբանությունը։
Back to top button