Ձեր փաստաբանը

Բնապահպանական ո՞ր իրավունքների խախտման դեպքում կարելի է դիմել ՄԻԵԴ․ «Ձեր փաստաբանը»

Բնապահպանական ո՞ր իրավունքների խախտման դեպքում կարելի է դիմել ՄԻԵԴ, ի՞նչ պայմաններ պետք է պահպանել ՄԻԵԴ դիմելու համար, ՄԻԵԴ որոշ նախադեպեր բնապահպանական իրավունքների վերաբերյալ։

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան բնապահպանական իրավունքների խախտման հարցերով դիմելու հիմքերը։

Պարաբանում է Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ դասախոս, շրջակա միջավայրի նախարարի իրավախորհրդատու Օլիմպիա Գեղամյանի հետ։

Back to top button