Ձեր փաստաբանը

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը․ «Ձեր փաստաբանը»

Հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելու գործընթացը, խնդիրները, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական երաշխիքները, արտոնությունները և տրամադրվող փոխհատուցումները։

Պարզաբանում է «Նուրիջանյան» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանը։

Back to top button