Մենք և մեր բառերը

Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան օրը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Միքայել» անձնանվան ստուգաբանությունը։
  • Գիտական տերմիններ։
  • «Սա և սրանք» ցուցական դերանունները։
Back to top button