Հայագիտակ

Տաթևի համալսարանը հոգևոր և մշակութային եզակի կենտրոն էր․ «Հայագիտակ»

Համալսարանը հովանավորում էին Օրբելյան իշխանական տունը և Սյունյաց մետրոպոլիտությունը։

Այստեղ են սովորել միջնադարի բազմաթիվ հայ նշանավոր գրիչներ, պատմիչներ, հոգևորականներ։

Գրիգոր Տաթևացու րաբունապետության օրոք համալսարանը ծաղկեց և դարձավ գիտության, մշակույթի և հոգևոր կյանքի համահայկական կենտրոն։

Կործանվեց 1435 թվականին Շահռուխի ասպատակության հետևանքով։

Back to top button