Արմատներ

Աշուղական երգերի գործիքային տարբերակներ․ «Արմատներ»

Աշուղական երգերը, որպես ժանր, որպես տեսակ, որպես կառուցված և մտածողություն իրենց հատուկ և կարևոր տեղն ունեն հայ ազգային երաժշտության անդաստանում:

Դրանց բանաստեղծական ու մեղեդային մտածողությունը տարբեր ժամանակ տարբեր դրսևորում, տարբեր մոտեցումներ, կապված մտածողության ու ճաշակի փոփոխության հետ։

Ազգային նվագարանային երաժշտության զարգացման ճանապարհին իրենց կարևոր տեղն ունեցան աշուղական երգերը, որոնց մեղեդիները դարձան նաև գործիքային երաժշտության հրաշալի նմուշներ։

Նվագարանային երաժշտության լավագույն վարպետներն այդ մեղեդիները կատարել և ներկայացրել են այնպես, որ դրանք դարձել են առանձին, ինքնուրույն միավոր։

Back to top button