Մասնագիտություն

Լոգոպեդիա. խոսքի խանգարման հաղթահարման ուղի․ «Մասնագիտություն»

Ինչպե՞ս դառնալ լոգոպեդ, ո՞րն է լոգոպեդիայի հիմնական նպատակը, խնդիրները, խոսքի խանգարումների դասակարգումները:

Ի՞նչ բացասական հետևանքներ կարող են թողնել խոսքային խանգարումներն անձի ներդաշնակ զարգացման և հաղորդակցման վրա, ո՞ր խնդրի առկայության դեպքում պետք է դիմել լոգոպեդին և ինչպե՞ս է լոգոպեդն օգնում մարդկանց՝ հաղթահարելու խոսքի խանգարումների հետ կապված բարդույթները:

Զրույց լոգոպեդ, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Ժաննա Պայլոզյանի հետ:

Back to top button