Մենք և մեր բառերը

Խաղողօրհնեք․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Նավակատիք կամ նավակատիկ։
  • Խմիչքների անունները։
  • Ասպնջական և աստանդական։
Back to top button