Դպրություն

Հայոց լեզուն՝ նոր չափորոշիչներով․ «Դպրություն»

Լեզվաբանական գիտելիքները ուսուցանելիս պետք է հաշվի առնվեն երեխայի տարիքային առանձնահատկությունները:

Պետք է կիրառվի լեզվաբանության և դիդակտիկայի սկզբունքը:
Հայոց լեզվի դասագիրք կազմողը իրավունք չունի խախտելու ակադեմիական թեմատիկ դասավորությունը, տերմինային համակարգը, հաջորդականության սկզբունքը:

Խորհրդային միության 10-ամյա կրթությունը բոլոր առումներով արդարացված էր: Այժմյան 12-ամյա կրթության ընթացքում երեխաները հետընթաց են ապրում:

Լեզվաբանները կարևորում են այն, որ նոր չափորոշիչներով հայոց լեզվի դասագրքեր կազմողները ընդունեն իրենց նկատառումները:

Զրույց ՊՄՀ-ի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Գայանե Խալաթյանի հետ։

Back to top button