Հայագիտակ

Հայր Ալիշանի «Տեղագիր Հայոց Մեծացի» շնորհիվ Եվրոպան իմացավ Հայաստանի մասին․ «Հայագիտակ»

Մի սրվակ ջուր, մի բուռ հող Մասիսից և հայկական ծաղիկներ դրվեցին Հայր Ալիշանի գերեզմանին։

Նրա «Տեղագիր Հայոց Մեծացի» շնորհիվ Եվրոպան իմացավ Հայաստանի մասին։

Նա ցանկանում էր գրել բոլոր 15 նահանգների մասին, սակայն մահը խանգարեց իրականացնել այդ ծրագիրը։

Back to top button