Ձեր փաստաբանը

Քաղաքացիական իրավունքով կարգավորվող հարաբերություններ․ «Ձեր փաստաբանը»

Հաղորդման ընթացքում քննարկվել են հարցեր՝ կապված քաղաքացիական իրավունքի կարգավորման հետ։ Մասնավորապես, փաստաբանի կողմից ներկայացվել են գործարքների, անվավեր ու առոչինչ գործարքների, պայմանագրերի կնքման, փոփոխման և լուծման հետ կապված հարցեր, ինչպես նաև հարցեր կապված ժառանգական իրավունքի հետ։ Զրույց փաստաբան Իրինա Հակոբյանի հետ։

Back to top button