Հայկական հարց

Ջևդեթը կուսակալի պաշտոնը ստանձնել էր Վանի հայությանը բնաջնջելու նպատակով․ «Հայկական հարց»

Արևմտահայության ինքնապաշտպանական կռիվների թագն ու պսակը Վանի հերոսամարտն էր:

1915 թվականի ապրիլի 5-ին գումարվում է Վան քաղաքի հայ երևելիների ժողովն, որտեղ որոշում է ընդունվում՝ դիմել ինքնապաշտպանության:

Ստեղծվում է Վանի ինքնապաշտպանության Զինվորական մարմինը: Վանի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվում է երկու ճակատով՝ Այգեստանի և Քաղաքամեջի:

Թեմային է անդրադառնում պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արմեն Ասրյանը:

Ինքնապաշտպանական գոյամարտ՝ մաս 1–ին:

Back to top button