Հայկական հարց

Կիլիկիահայերին կոտորածից փրկելու համար Ֆրանսիայի հետ, բանավոր խոստումներից բացի, չկար գրավոր համաձայնագիր․ «Հայկական հարց»

Ֆրանսիական վարչությունը Կիլիկիայում ոչ մի միջոց չի ձեռնարկում, որ ապահովի հայերի անվտանգությունը: Նրանք անգամ թույլ չեն տալիս, որ հայ լեգեոնականներն օգնեն Հաճնի ինքնապաշտպաններին:

Ֆրանսիական իշխանությունները ոչ միայն չեն կատարում Կիլիկիայի հանդեպ իրենց ստանձնած դաշնակցային պարտավորությունները, այլև համաձայնության եզրեր են գտնում քեմալականների հետ:

Կիլիկիայի անկման գործում իր բաժինն ունի մասնավորապես Ֆրանսիան, որն իր տնտեսական շահն առավել դասեց կիլիկիահայերի կոտորածից և երկրամասի վերջնական հայաթափումից:

Թեմային է անդրադառնում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ Մարինե Բեժանյանը:

Կիլիկիայի վերջնական հայաթափումը և ինքնապաշտպանական մարտերը՝ մաս 3-րդ:

Back to top button