Մենք և մեր բառերը

Բառապաշարի մասին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ռուսերենից փոխառությունների մասին։
  • «Տոն» բառով բարդ բառերի հոգնակիի մասին;
  • «Մեղր» բառի ուղին։
Back to top button