Մենք և մեր բառերը

«Արշավել» և «ասպատակել»․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Տափել» բայի մեկնությունը։
  • «Կոմունիզմ» բառի ստուգաբանությունը։
  • «Ազոխ» տեղանվան մասին։
Back to top button