Համասփյուռք

Հայ սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը․ «Համասփյուռք»

Ի՞նչ ասել է Սփյուռքի ներքին տեղաշարժեր, ինչպիսի՞ն են եղել Հայ սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը, ի՞նչ զարգացումների սպասել:

«Հայ սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը» թեմայի շուրջ բարձրացված հարցերի շուրջ զրույց ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, պ․գ․թ․ Տիգրան Ղանալանյանի հետ:

Back to top button