Մենք և մեր բառերը

Զավեշտական թարգմանություններ․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ստրասբուրգ» տեղանվան ստուգաբանությունը։
  • Ո՞րն է հոգևորականի «փակեղը»։
  • «Դանայան աշխատանք» արտահայտության իմաստը։
Back to top button