Դպրություն

Համաճարակի պայմաններում էկոլոգիական կրթության կարևորությունը․ «Դպրություն»

Ըստ «Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքի՝ էկոլոգիական կրթությունը և դաստիարակությունը պարտադիր են կրթության բոլոր մակարդակներում, այդ թվում՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։

Սակայն այսօր Էկոլոգիական կրթության համար բարենպաստ պայմաններ չկան՝ ինչպես դպրոցական, այնպես էլ՝ արտադպրոցական կրթության ոլորտներում։ Չկան նաև ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրեր և մասնագիտական գրականություն։ Նմանատիպ խնդիրներ են արձանագրվել նաև միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության ոլորտներում։

Համաճարակի պայմաններում արդյո՞ք ավելի կարևոր չեն դառնում էկոլոգիական կրթությունն ու ուսուցումը:
Զրույց Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի վարիչ Կարինե Դանիելյանի և
Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագրի ղեկավար Տիգրան Թովմասյանի հետ։ Մաս 1։

Back to top button