Ձեր փաստաբանը

Սահմանադրական բարեփոխումներ․ «Ձեր փաստաբանը»

Զրույց Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր, ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ Անահիտ Մանասյանի հետ սահմանադրական, հեղափոխական սահմանադրականության, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի, 2015 թ. Սահմանադրության վերաբերյալ, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքների հանձնաժողովի կողմից քննարկման, ինչպես նաև Շ․Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց», Մ․Գոշի դատաստանագրքում, Վաչագան բարեպաշտի կանոնական սահմանադրության մեջ տեղ գտած իրավակարգավորումների և սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ դրանք քննարկելու հնարավորության մասին։

Back to top button