Մենք և մեր բառերը

Հայերեն լեզվամտածողությանը ոչ հարիր ձևեր․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Բաղեշ» տեղանվան առաջացումը։
  • «Մեկենասի» մուտքը մեր բառապաշար։
  • «Արժեք» և «հարգ» բառերի հետքերով։
Back to top button