Մենք և մեր բառերը

Գործառությունը գործառնություն չէ․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Մայրենի լեզու, անող լեզու, առաջին լեզու։
  • «Զերծ» և «զուրկ» հոմանիշ բառերի տարբերությունը։
  • «Բարդությունը» «բարդությունից» հեռու է։

Back to top button