Ժամանակի վկան

Պարսից շահ Աբաս Ա-ի կազմակերպած հայ բնակչության բռնագաղթը․ պատմագիտական կարծրատիպերի վերանայում․ Միքայել Մալխասյան․ «Ժամանակի վկան»

ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պատմական գիտությունների թեկնածու Միքայել Մալխասյանը, վերանայելով պատմագիտական կարծրատիպերը, առաջ է քաշում պարսից շահ Աբաս Ա-ի կազմակերպած հայ բնակչության բռնագաղթի թվական նոր տվյալներ, պարզաբանում տարածքային ընդգրկման և ժամանակագրական փուլաբաժանման խնդիրները։

Back to top button