Մենք և մեր բառերը

«Կորոնավիրուս» և «գրիպ» եզրույթների ծագումը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Ամբուլատորիա» բառի հետքերով։
  • «Նահապետն ու նահապետականը» մեր անցյալում։
  • «Կարմիր» գույնը մեր պատկերավոր խոսքում։
Back to top button