Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Բախտի նժարին դրվել» և « Իմ քոռ բախտից»

  • «Ընկեր» բառի ստուգաբանությունն ու գործածությունը։
  • «Դվին» տեղանվան պատմությունը։
  • «Արամ» անձնանվան մասին։
Back to top button