Քո ձայնը

«Քո ձայնը»․ Ինչպե՞ս է իրականացվում ապրանքային նշանի գրանցումը

Բիզնես-նախագծեր, ներդրումային պայմանագրերի կնքում, ապրանքային նշանի գրանցում և մերժում: Ի՞նչ խնդիրներ կան ապրանքային նշանների գրանցման ոլորտում, ի՞նչ թերացումներ կան: Զրույց Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ, «ԲԻԷՅԷՍ ԼՈՈՒ ԳՐՈՒՊ» փաստաբանական ընկերության ներկայացուցիչ Հայկուհի Սեդրակյանի և Մտավոր սեփականության գործակալության ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի պետ Լուսինե Մանուկյանի հետ։

Back to top button