Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Գրաբարում «թուղթ» նշանակում է «ողջույնի գրություն»

  • Հովվապետը կաթողիկոս։
  • Ձկան անվանման ծածկագիրը։
  • «Մեքենան» և «մեխանիզմը» արյունակից եղբայրներ։
Back to top button