Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Սպիտակ մետաղյա առնետի տարի․ այդ տարվա «փարոսը»

  • «Կուս» և «կոյս» արմատներից բառեր ու բառակապակցություններ։
  • «Իրականացնել» բայի գործածությունը։
  • «Փողաշուշան» ծաղկատեսակի մասին։
Back to top button