Դպրություն

«Դպրություն»․ Դատապարտյալն ունի հնարավոր և օրենքով նախատեսված կրթություն ստանալու, ստեղծագործ աշխատանքով զբաղվելու իրավունք

Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանում է դատապարտյալի իրավունքները, ազատություններն ու օրինական շահերը պատիժը կատարելու ընթացքում, ապահովում է դատապարտյալի նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքի միջոցների օրինականությունը։ Շարունակվում են այցելությունները քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ իրականացվում է «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում» ծրագիրը: «Արմավիր՚ քրեակատարողական հիմնարկ: Մաս 1.

Back to top button