Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Էմիգրացիա» և «իմիգրացիա» տերմինները

  • «Արտագաղթի» ելևէջներով։
  • «Պատրաստակամություն» և «պատրաստականություն»։
  • «Մոտ» կապի սխալաձև գործածությունները լեզվի կոմիտեի հորդորակում։
Back to top button