Արմատներ

«Արմատներ»․ Օսկե գնդերը, մատանու կապուտ ակը, վզի վզնոցը, բիլազուկը, արծաթ քյամարն ու շերիտը

Օսկե գնդերը, մատանու կապուտ ակը, վզի վզնոցը, բիլազուկը, արծաթ քյամարն ու շերիտը: Երգեր օսկե գնդերով աղջկա, սելի վրի բազուկի ու բաց թևի բիլազուկի, հարևանի բակում կորած մատանու կապուտ ակի մասին:
Կանացի արդուզարդի պարագաներ, որոնք կարևոր դերակատարում ունեն ժողովրդական երգերում:

Back to top button