Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Տի»-ն «մեծ»-ի նշանակությամբ

  • «Դուք» քաղաքավարական դիմելաձևի հետքերով։
  • «Գավառ» տեղանվան բացահայտումը։
  • «Զենիթ» բառի ճակատագիրը։
Back to top button