Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Ինչպե՞ս են առաջացել «հյուսիս» և «հարավ» բառերը

  • Կոլիզեյ» նշանակում է «վիթխարի արձան»։
  • «Չանագկալեն» Դարդանելի թուրքական անվանումը։
  • «Գայլ» գետի անվանումը ժողովրդական ստուգաբանությամբ։

Back to top button