Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Այբուբեն» բառի անցած ճանապարհը

  • «Բանկ» և «սպասարան» բառերը հարազատ են։
  • Ո՞վ է «չմակերը»։
  • «Պչրել» և «պճնել» բայերի տարբերությունը։
Back to top button