Հայկական հարց

«Հայկական Հարց»․ Ի՞նչ կապ կար Կարսի անկման, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի և Դերսիմի ապստամբության միջև

Զուգահեռներ կարելի՞ է տանել 1915 թվականին Դերսիմի ալևի զազաների բռնաճնշումների և հայերի հետ նրանց ունեցած ազգակցական կապերի միջև: Ո՞րն էր անգլիացի մայոր Նոելի առաքելությունը Դերսիմում: Դերսիմի իրադարձություններով պայմանավորված՝ ի՞նչ զարգացումներ տեղի ունեցան 1920 թվականի գարնանը և աշնանը Հայկական հարցի այդ շրջափուլում: Դերսիմ՝ մաս 3-րդ։

Back to top button