Ազգային արժեքներ

«Ազգային արժեքներ»․Նոր հայկական ձայնագրության հիմնադիր, երգահան, երաժշտագետ Համբարձում Լիմոնջյան

16-րդ դարից հետո հայկական խազագիր նոտարագրությունը հետզհետե բարդանում է և ապա անհասկանալի դառնում եկեղեցական երաժիշտներին: 19-րդ դարի սկզբում այն բարեփոխվում է պապա Համբարձում Լիմոնջյանի շնորհիվ: Նոր հայկական ձայնագրության նշանները հնարավորություն են տալիս մեղեդին գրել շարականի տողերի միջև՝ հեշտացնելով երգեցողությունը: Նոր հայկական ձայնագրության հիմնադիր Համբարձում Լիմոնջյան։

Back to top button