Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Փոստ» բառի անցած ճանապարհը

«Ձեռնարկ» և «ձեռնարկում» բառերի տարբերությունները:
«Ավետաբեր աղավնի» արտահայտության մասին:
«Աշունք» գյուղի անվանակոչությունը:

Back to top button