Հայկական հարց

«Հայկական հարց». «Միացյալ Հայաստան»-ը տարածակա՞ն խնդիր է

Միացյալ Հայաստան բառակապակցության մեջ միացյալն ընկալվում է որպես տարածակա՞ն խնդիր: Արդիակա՞ն է այսօր 5-րդ դարի հայոց պատմիչների այն պնդումը, թե այնտեղ, որտեղ վերջանում է հայերեն խոսքը, այնտեղ վերջանում է նաև Հայաստանի սահմանը: Այս հարցադրումներին է անդրադառնում ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանը:

Back to top button