Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Սառը պատերազմը» արդիական է

  • «Մեդուզայի հայացք»-ը լեզուներում:
  • «Չէ, չի» ժխտական ձևերի մասին: 
  • «Կարակում» և «Կզլկում» անապատների անվանակոչության ծագումը:
Back to top button