Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Ճգնավորը նույն ասկետն է

Պահածո, պահունի, պահծու. տնտեսուհիների համար հիմնականում: 
«Շլանգ» բառի հայերեն համարժեքները: 
Հասկացրի՞, թե՞ հասկացրեցի:

Back to top button