Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». Հոթ դոգը հուլիսի 18-ը դարձրել է ազգային տոն ԱՄՆ-ում

Թույլ տալ գնալ և թույլ տալ գնալու: 
«Տվարածատափ» տափարակները հայաշունչ են: 
Խորովածի, խաշի, խորովուի, խաշլամայի կապը:

Back to top button